Το Σεργιάνι

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310237715
Πλατεία Αριστοτέλους 1