Παύλος Παπαδόπουλος MD,PhD

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310223022
Μητροπόλεως 28 (Πλατεία Αριστοτέλους)