Αγιολί

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310262888
Πλατεία Αριστοτέλους 9