Ανεμοέσσα

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310260933
Αλ. Σβώλου 11