Αίθουσα Τέχνης Εψιλον

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310281852
Αλεξ. Σβώλου 7