Κατάστημα αθλητικών ειδών

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Φιλίππου 74, Θεσσαλονικη