ΚΟΥΝΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310-277167
ΕΓΝΑΤΙΑ 113 54629