ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310269592-6932375512
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 44 54622
2310269592-6932375512