ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ | ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2310251110 - 6974113355 Σύντομη Περιγραφή
Παλαιών Πατρών Γερμανού 44, Θεσσαλονίκη