ΤΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310260671
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 36 54622