ΤΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310260671
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 36 54622