ΟΥΖΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΨΑ 1 & ΚΑΡΑΤΑΣΣΟΥ 1