ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310524899
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 54630