ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310524899
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 54630