ΓΚΟΥΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310276508
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 77 54622