ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310240881-6977237306
ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ 18 54622
2310240881-6977237306