ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2311204508
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 28 54622