ΤΖΕΧΑ ΖΑΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310280711
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 25 54622