Ιωάννης Γκότσικας - Πλαστικός Χειρουργός

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παλαιών Πατρών Γερμανού 28, 546 22 Θεσσαλονίκη