ΑΣΛΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/283738 - 328706
Ι. ΜΙΧΑΗΛ 5 54622
2310/283738 - 328706