ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310243414
ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 20 54622