ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310220628-6945597249
ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 29 54622
2310220628-6945597249