ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310/220214
ΓΡΗΓ. ΠΑΛΑΜΑ 11 54622