ΔΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310284030
ΛΟΥΗ 4 54622