Αργοφαγείον Ναυαροίνος

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310221755
Απελού 6