Κόκκα Παρασκευή - Παιδίατρος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γρηγορίου Παλαμά 6