Κόκκα Παρασκευή - Παιδίατρος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
Γρηγορίου Παλαμά 6