Στο Ψητό

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310558250
Παύλου Μελά 30