ΣΤΕΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310262141
ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 32 54622