Καφενείο Γαλέριος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απελλού 3