ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2310245720
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 119 54635