Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Μινουι

(Ζωντανή μουσική)
Εγνατιας 119
(Ζωντανή μουσική)