Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Carpe Diem

Τηλ.2310262775 (Μουσική σκηνή)
Μιχαηλ Ι. 8
Τηλ.2310262775 (Μουσική σκηνή)