ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310207343-6974209894
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 119 54635
2310207343-6974209894