ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/968510
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 119 54635