ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/968510
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 119 54635