ΨΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310443060
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 43 55131