ΨΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310443060
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 43 55131