Κωνσταντίνος Κορτέσας - Ειδικός Παθολόγος

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310 455 998
Ιμέρας 1 Καλαμαριά