ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310460730
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 47 55132