ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
Τηλ.Ιατρείου, 2310 402003
Κερασούντος 51, Καλαμαριά
Τηλ.Ιατρείου, 2310 402003