Α.Γ.Σ ΜΑΧΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 18