ΑΧΘΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2310412470
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 68 55132