ΓΚΑΛΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-414132 6937152912
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 52 55132
2310-414132 6937152912