ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Χηλής 03, 55132