Χοροζόπουλος Εμμανουήλ - Καρδιολόγος Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310481295
Κομνηνών 68