ΚΟΥΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2310480880
ΙΜΕΡΑΣ 4 55132