ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310416477
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 3 55132