ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310422301
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 24 55131