ΙΔΩΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

6974 139 178
Κερασσουντος 51,Καλαμαριά,Θεσ/νίκη