ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310433768
ΙΜΕΡΑΣ 4 55132