ΤΣΙΠΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/452834
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 31 55132