Σχολή Οδηγών idrive

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Χηλής 5, Καλαμαριά