Λογιστικές Υπηρεσίες ΚΟΤΤΑΡΗ ο.ε.

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Αργυρουπόλεως 40 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη