ΛΙΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310432722
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 47 55132